Ana Sayfa  
08.10.2015 Perşembe
İSTANBUL KISA TANITIM

Haliç

Tarih boyunca İstanbul un gelişmesine coğrafi konumu kadar, doğal ve çok emin bir liman olan Haliç'te etkin olmuştur. Liman Avrupa yakasını ikiye ayırır. Etraftaki bereketli topraklar, bol balık, tatlı su dereleri ve şeklinden dolayı "Altın Boynuz" ismi bereket sembolü anlamında verilmişti.

İstanbul Portalı >> İstanbul >> Galata Mevlevihanesi
İstanbul'u Tanıyalım Harika İstanbul Çağlar Boyu İstanbul Eserleri İlçeleri ve Doğal Güzellikleri İstanbul'u Yaşamak


Sultanahmet Meydanı
Mısır Obeliski
Örme Obeliski
Yılanlı Sütun
Alman Çeşmesi
Binbirdirek Sarnıcı
Yerebatan Sarnıcı
Sultanahmet Camii
Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi
Mozaik Müzesi
Ayasofya Müzesi
Büyük Saray Buluntuları
Eski Şark Eserleri Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Çinili Köşk
Topkapı Sarayı Müzesi

GALATA MEVLEVİHANESİ

GALATA MEVLEVİHANESİ/ Fotoğraf: Metin Karademir

Kululuşu II. Bayezid dönemine 1491 yılına kadar uzanan Galata Mevlevihanesi 27 Aralık 1975 den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze olarak faaliyet göstermektedir.

II. Mustafa döneminde 1765 de Tophane yangınıyla harap olan Mevlevihane bir yıl içinde inşa edilerek yeniden faaliyete geçmiştir. Sırasıyla Sultan III. Selim zamanında Şeyh Galib’in meşihat döneminde, II. Mahmud döneminde 1819 da Halet Efendi tarafından ve 1835 de ve Sultan Abdulmecid döneminde 1855 de büyük onarımlar geçirmiştir. !925 yılında tekkeler kapatıldıktan sonra bir süre ilkokul ve lojman olarak kullanıldıktan sonra 1967-1975 yıllarında gerçekleşen onarım ve düzenlemeyle müze olarak kullanılmaya başlamıştır.

2005 yılından itibaren devam eden restorasyon çalışmaları 2010 yılı içinde bitirilecek olup “İstanbul 2010 Avrupa Kültür bAşkenti Ajansı”desteğiyle İstanbul çağdaş müzecilik anlasyışıyla yapılandırılmış bir müzeye kavuşacaktır.

Müze ana binasını Semahane oluşturmakta olup Müze koleksiyonunu Hat levhaları, Müzik aletleri ile tarikatlar ve Mevlevi kültürüne ait araç gereç ve kıyafetlerden oluşmaktadır. Müze içindeki taşınmaz kültür varlıkları;

1- Semahane; 1. kat mahfiller, giriş kat Sema alanı, alt kat Dedeğan odaları olmak üzere üç kattan oluşmaktadır.

2- Şeyh GAlib Türbesi: Ünlü divan şairimiz ve Hüsnü Aşk’ın yazarı şeth Galib’in adıyla anılmasına rağmen ilk olarak İsmail Ankaravi Rusuhi Dede metfundur. Ayrıca İsa Dede, Mehmed Ruhi Dede, Selim Dede ve Hüseyin Dede olmak üzere 6 sanduka bulunmaktadır. İnşa tarihi 1819 olup banisi Halet Efendidir.

3- Kudretullah Efendi Türbesi: Halet Efendi’nin baş taşıyla birlikte Kudrretullah Dede, oğlu Ataullah Dede, hanımı Emine Hanım ile birlikte Selanik Mevlevihanesi postnişini Ubaydullah Dede metfundur. Açık olan türbenin üzeri 19.yüzyıl ortalarında mermer bloklardan oluşan çatı sistemiyle örtülmüştür.

4- Sebilküttab; Müze cümle kapısının sağında bulunan yapı kompleksidir. Altta muvakkithane-sebil üstünde kütüphane bulunmaktadır. İnşa tarihi 1819 olup banisi Halet Efendidir. Kütüphanede bulunan kitaplar ve el yazmaları Süleymaniye Kütüphanesi’ne devredilmiştir.

5- Hasan Ağa Çeşmesi; Mevlevihane’nin ilk döneminden kalan 1649 tarihli çeşme olup Sebilkütab’ın Müze bahçesine bakan kısmına bitişiktir.

6- Adile Sultan Sarnıç ve Şadırvanı; Sultan II.Mahmud’un kızı Sultan Abdulmecid’in kız kardeşi Adile Sultan tarafından yaptırılan 1847 tarihli çeşme ve sarnıç olup hemen yanında kitabesi bulunmaktadır.

7- Çamaşırhane : Müze bahçesinin güneybatı köşesinde dikdörtgen planlıdır.

8- Sarnıç; Altı basamakla inilen mekanın içi su dolu sarnıç muhtemelen Bizans döneminde de sarnıç olarak kullanılmıştı.

9- Hamuşan: Müzenin kuzeyinde sessizler evi anlamında Hamuşan adı verilen mezarlık alanı bulunmaktadır. 1942 yılında bu alana inşa edilen Beyoğlu Evlendirme Dairesi (Tarik Zafer Tunaya Kültür Merkezi) ile mezar taşları zarar görmüş ve gelişigüzel atılmış olup bahçe duvarları ve arka kapı ile birlikte 1947 yılında TTOK tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca Halet Efendi Türbesi ile Şeyh Galip Türbesi arasında Hadikat-ül Ervah (Ruhlar Bahçesi) adı verilen mezarlık alanı bulunmaktadır.

Matbah-ı Şerif, Harem Dairesi ve Şeyh Dairesi günümüze ulaşamayan ancak varlığını bildiğimiz Mevlevihane külliyesindeki yapılarıdır.

ADRES: Galip Dede Cad.No:15 BEYOĞLU
TEL: 0212 245 41 41
FAKS: 0212 243 50 45
ZİYARET GÜNLERİ: Salı dışında hergün açıktır.

 

İSTANBUL


 


Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86

Ana Sayfa | Şehir | Ulaşım | Harika İstanbul | Şehir Haritası